Feri Krocka

Feri Kročka, rodina Feriho Chrappu a priatelia


Narodil sa v roku 1974 vo Svätom Jure, kde aj býval do konca svojho života.

Ako chlapca ho dosť dlhé obdobie ťahalo ku koňom. Vždy, keď okolo prešiel povoz s koňmi, tak on sa musel zviezť. Potom, neskôr ho zasa zaujali kone, ale tie pod kapotou. No hlavne to boli motorky, ktoré mu učarovali až do konca jeho mladého života.

Vyučil sa za sústružníka. V tomto obore bol vynikajúci odborník, lebo ešte aj teraz, po rokoch, ho spomínajú ako odovzdával svoje skúsenosti mladším spolupracovníkom. Na sústruhu vyrábal súčiastky svojím kamarátom - pretekárom na motorky.

Svoj voľný čas trávil v dielničke Františka Kročku, ktorému bol blízkym priateľom i mechanikom na pretekoch. Sám tiež úspešne pretekal na motocykli 175 ccm, ktorý amatérsky spolu s Ferom Kročkom zhotovili.

Fratnišek Kročka, ako najsmutnejšiu spomienku popisuje rozlúčku s Ferkom Chrappom, keď odchádzali 22. 10. 1966 na preteky. Bolo to prvý krát, keď nešli spolu! Fero Kročka odchádzal na medzinárodné preteky do polskej Gdyne a Fero Chrappa na oblastný pretek do Žiliny. Ich rozlúčka nezvyklým priateľským objatím, ako keby už bola predzvesťou rozlúčenia navždy. Vtedy ešte ani jeden netušil, že osud sa naplní hneď nasledujúci deň!

Ferko Chrappa bol citlivý človek, ochotný vždy a každému pomôcť.

Ako manžel a otec bol veľmi starostlivý. Mal dvoch synov Ivana a Igora, ktorí si ho žiaľ nepamätajú, lebo odišiel veľmi skoro! 23. októbra 1966 podľahol zraneniam po havárií na pretekoch v Žiline.

Ostalo po ňom prázdne miesto v rodine a veľa ocenení z pretekov, ktoré obsolvoval za svoj krátky život!