Feri Krocka

1962 SM č.17 - Šťastný nejrýchlejší v Piešťanech


1962 SM č.17 - Šťastný nejrýchlejší v Piešťanech