Feri Krocka

1950 Automoto jún - Slovanský okruh v Bratislave


 

1950 Automoto jún - Slovanský okruh v Bratislave